விடியவில்லைஎதை எடுக்க? எதை மறைக்க?

தெரியவில்லை

அவை உடைக்க, அது உரைக்க

உறைக்கவில்லை

வலு பிறக்க கழு இறக்க

முடியவில்லை

கரை உடைக்க, தளை அகற்ற

விடியவில்லை

No comments :

Post a Comment

இந்த பதிவின் நீட்சி தான் உங்கள் கருத்துகளும். தெரிவியுங்கள். வாசித்து மறுமொழியுடன் வெளியிடுகிறேன்.

அன்புடன்,
ஜேகே