நாவலோ நாவல் : குண்டர் கூட்டம்

Aug 7, 2014 13 comments

  விசாரணைக்காக அழைத்து வந்திருந்தார்கள். நாலாம் மாடி.  கூட வந்தவர்கள் ஏறவில்லை. லிப்ட் இருந்தது. கண்ணாடி. வெளியே ஒன்றும் தெரியவில்லை. உள்...

நாவலோ நாவல் : கந்தரோடை கலகம்

Aug 6, 2014 11 comments

  கந்தரோடை என்ற ஊரின் பெயரைச்சொன்னாலே யாழ்ப்பாண இராசதானி முழுதும் கொஞ்சம் மரியாதையாக பார்க்கும். காரணம் கந்தரோடையில்தான் அதிகம் கற்றுத்தேர...

நாவலோ நாவல் : சிவகாமியின் கண்ணீர்

Aug 5, 2014 7 comments

  அப்போது சிவகாமிக்கு நான்கு வயது. ஒருநாள் பின்னேரம் அவள் அப்பாவோடு காலிமுகத்திடல் கடற்கரைக்குப் போனாள். வெள்ளவத்தையிலிருந்து நூறாம் இலக்...

நாவலோ நாவல் : நமசிவாயமும் சூரியனும்

Aug 4, 2014 12 comments

  அந்த ஊரின் மத்தியிலே ஒரு மலை இருந்தது. அடிவாரத்தைச் சுற்றிவர குடியிருப்பு, வயல்வெளி, வெட்டவெளி என்றிருக்க, நட்ட நடுவிலே இருக்கும் தனி ம...

நாவலோ நாவல் - ஏழு நாட்கள் ஏழு கதைகள்

Aug 3, 2014 6 comments

  பண்டைய தமிழ் வரலாற்றில் ஒரு வழக்கம் உண்டு. ஏதாவது திருவிழா, கொண்டாட்டங்களில் மக்கள் கூட்டம் கூடினால், அங்கே அறிஞர்கள் பலர் கூடி தமக்குள...

load more
no more posts

Contact Form