புதியவை

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}}

{{posts[0].summary}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}}

{{posts[1].summary}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}}

{{posts[2].summary}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}}

{{posts[3].summary}}

{{posts[4].title}}

{{posts[4].date}}

{{posts[4].summary}}

{{posts[5].title}}

{{posts[5].date}}

{{posts[5].summary}}

தறிகெட்ட கதை

Feb 4, 2021

நான் படிப்பெல்லாம் முடித்து வேலை செய்ய ஆரம்பித்திருந்த காலம். கொழும்பிலுள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனம் அது. நான் இணைந்த காலத்தில் அங்கே பல வெளிநாட...

ஏர் எழுபது

Feb 3, 2021

ஒரு சின்ன தேடலின்போது ‘ஏர் எழுபது’ எனும் வேளாண் நூலைப்பற்றி அறிய முடிந்தது. வாழ்த்துப்பாடலோடு ஆரம்பித்து பின்னர் கமத்தொழிலின் அறுபத்தி ஒன்பத...

பேக்கிழவாண்டி - கதை நிகழ்ந்த கதை

Feb 3, 2021

லொக்டவுனை எப்படிச் சமாளித்தீர்கள் என்பதுதான் இப்போது எதிர்படுபவர்கள் எல்லாம் கேட்கும் பொதுவான கேள்வியாக இருக்கிறது. எம்மிருவரையும் பொறுத்...

டொமினிக் ஜீவா

Jan 28, 2021

டொமினிக் ஜீவா எழுதிய சிலுவை என்ற சிறுகதையிலிருந்து ஒரு பகுதி. தனக்கு தினமும் கடிதம் கொண்டுவரும் தபால்காரர் காலமானதும் அவருக்கு எழுத்தாளர் எழ...

load more
no more posts

Contact form