ஆதிரை வாசகர் சந்திப்பு - படங்கள்

Jul 27, 2018 2 comments

 எழுத்தாளர் சயந்தன் மெல்பேர்ன் வந்திருப்பதைச் சாட்டாக வைத்துக்கொண்டு ஆதிரை, ஆறாவடு பற்றிய ஒரு வாசகர் சந்திப்பை நேற்று மாலை செய்திருந்தோம். ஆதிரை பற்றி ஒரு சந்திப்பு செய்யவேண்டுமென்பது மூன்று வருடக்கனவு. நிறைவேறியிருக்கிறது. கடைசிநேர அழைப்பு என்றாலும் நேரம் ஒதுக்கி கலந்துகொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. நம்முடைய கதைகளை எல்லாம் சிறு புன்னகையுடன் கடந்துகொண்டிருந்த சயந்தனுக்கும் நன்றி.
Comments

  1. கன நாளா ஒண்டையும் காணேல்ல. என்ன நடக்குது ஜேகே

    ReplyDelete
  2. ஆறாவடு எப்படி ?/????? எனக்கு ம்ம்ம்ம் ஏற்கனவே வாசித்த மாதிரி உணர்வு

    ReplyDelete

Post a comment

Contact form