சண்முகத்தின் கதை

Jan 29, 2018 3 comments

தன் முயற்சியில் சற்றும் தளராத விக்கிரமாதித்தன் முருங்கை மரத்தில் தொங்கிக்கொண்டிருந்த வேதாளத்தை மீண்டும் பிடித்துத் தோளில் போட்டபடி ந...

படலை 2017

Dec 28, 2017 1 comments

செய்யும் தொழில் எனக்குப் பிடித்தமாதிரி அமையவேண்டுமென்பதில் மிகக் கவனமாக இருப்பதுண்டு. கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக அப்படியே அது அமைந்தும்விட...

Coffee - Audio Version

Dec 28, 2017 0 comments

Kishore, a Sri Lankan migrant living in Melbourne hops into a train to Flinders street. In the same metro journey, he happens to meet ...

Coffee

Dec 18, 2017 2 comments

"The next train to Flinders Street station via the city loop will be departing at five” The recorded voice was played when I pr...

கடற் கோட்டை - கிண்டிலில்

Dec 5, 2017 1 comments

செங்கை ஆழியானின் நூல்களை அமேசன் கிண்டிலில் கொண்டுவரும் முயற்சியை நண்பர் தாருகாசினி ஆரம்பித்திருக்கிறார். முதல் நூலாக “கடற் கோட்டை”...

load more
no more posts

Contact Form