கந்தசாமியும் கலக்சியும் நிகழ்வு புகைப்படங்கள்

Nov 29, 2016 0 comments

ஜேகே.வின் ‘பொண்டிங்’- கதை சொல்லும் விளையாட்டு

Nov 28, 2016 0 comments

"பதாகை" இணைய இதழில் பொண்டிங் சிறுகதை பற்றி வெளிவந்திருக்கும் விமர்சனம். ஜேகே.வின் ‘பொண்டிங்’- கதை சொல்லும் விளையாட்டு பொண்டிங...

சுமந்திரன் வருகை - SBS வானொலி நாடகம்

Nov 20, 2016 0 comments

SBS வானொலியில் ஒலிபரப்பான சுமந்திரன் வருகை நாடகம். http://www.sbs.com.au/yourlanguage/tamil/ta/content/cumntirnnn-vrukai-naattkm?language...

SBS வானொலி நேர்காணல்

Nov 14, 2016 0 comments

நேற்றைய தினம் அவுஸ்திரேலிய தேசிய வானொலிச்சேவையான SBS இல் வெளியான எனது நேர்காணல். பகுதி 1 http://www.sbs.com.au/yourlanguage/tamil...

ஜே.கே.யின் கந்தசாமியும் கலக்சியும் - முருகபூபதி

Nov 10, 2016 2 comments

"மௌன வாசிப்பில் வெடித்தெழும் சிரிப்பலைக்குள் மூழ்கும் அனுபவம் தரும் நாவல்" நவீன படைப்பிலக்கியப்பிரதிகளை நான் வாசிக்...

load more
no more posts

Contact form