ஒரு முட்டாளும், இரண்டாயிரத்து நானூறு அறிவாளிகளும் - புரபைல் பிக்சர்

Feb 26, 2015 10 comments

பாகம் 3 புரபைல் பிக்சர் காந்தாரி திருஷ்டி அமுதவாயன், நீ எங்க இருக்க...

ஒரு முட்டாளும், இரண்டாயிரத்து நானூறு அறிவாளிகளும் - பேஸ்புக் இலக்கியம்

Feb 23, 2015 19 comments

பாகம் 2   பேஸ்புக் இலக்கியம் Sunday கவிஞர் அமுதவாயன் நான் ஒரு கொலை ...

ஒரு முட்டாளும், இரண்டாயிரத்து நானூறு அறிவாளிகளும் - டெம்டேஷன்

Feb 19, 2015 19 comments

பாகம் 1  : டெம்டேஷன் கவிஞர் அமுதவாயன் ஒரு பெரிய பிழை விட்டிட்டன் காந்தாரி. Monday ...

ஏன் எண்ணெய் விலை குறைகிறது?

Feb 3, 2015 6 comments

கடந்த சில மாதங்களாகவே பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்களை கடந்துசெல்லும்போதும் எழும் கேள்வி இது. நான்கைந்து மாதங்களுக்கு முன்னர் ஒரு டொலர் ஐம்பது சதம...

தீண்டாய் மெய் தீண்டாய் : ஓரம்போ

Jan 31, 2015 0 comments

நீர் திரண்டன்ன கோதை பிறக்கிட்டு ஆய்கோல் அவிர்தொடி விளங்க வீசிப் போதவிழ் புதுமலர் தெருவுடன் கமழ மேதகு தகைய மிகுநல மெய்தி -- மாங்குடி மருதன...

பிடித்ததும் பிடிக்காததும்- 2014

Jan 15, 2015 0 comments

  வட ஆர்க்டிக்ட் பிராந்தியத்தில் வசிக்கும் பழங்குடியினரிடையே நிலவும் நம்பிக்கை இது. எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் அவற்றினது குட்டி வடிவங்கள் உ...

A message from an ordinary Sri Lankan Tamil.

Jan 13, 2015 4 comments

Dear Sri Lankan Sinhalese, In the last few days, especially after the election result day there are two common opinions spreading...

சொல்ல மறந்த கதைகள்

Dec 22, 2014 5 comments

அப்போது ஜேவிபி கிளர்ச்சிக்காலம். 1971ம் ஆண்டு. சரத்ஹாமு தென்னிலங்கையிலே ஹக்மண என்ற ஊரில் வாழ்கின்ற தனவந்தர். ஊர் மக்கள் மத்தியில் அவருக்க...

ஒரு கொள்ளிவால் பிசாசு. ஒரு இரத்தக் காட்டேறி.

Dec 18, 2014 17 comments

  கொந்தளிக்கும் சமுத்திரம். ஒரு படகு. படகிலே ஒரு தாயும் மகனும் தனியே. நீண்டநாட்களாக தட்டித்தடுமாறி அந்தப்படகிலே பயணிக்கிறார்கள். இன்னமும...

லிங்கா

Dec 12, 2014 11 comments

  91ம் ஆண்டு. தீபாவளிக்கு இன்னமும் ஒரு மாதமே இருக்கிறது. அப்போது ரஜினி “காலம் மாறிப்போச்சு” என்று ஒரு படம் நடித்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஏதோ...

load more
no more posts

Contact form