ஒரு முட்டாளும், இரண்டாயிரத்து நானூறு அறிவாளிகளும் - ஸ்டேடஸ் கலவரம்

Mar 5, 2015 9 comments

பாகம் நான்கு : ஸ்டேடஸ் கலவரம் கேப்பையினார் Kethees நம்ம புலம்பெயர் தமிழர்கள் எல்லாரும் பாட்டுக்கச்சேரிகளை ...

திருட்டு

Mar 3, 2015 12 comments

இணையத்தில் திருட்டு என்பது கிட்டத்தட்ட திருட்டு வீ.ஸீ.டி க்கு இணையானது. படைத்தவனுக்குத்தான் அந்தவலி தெரியும். மற்றவன் கவலையே படுவதில்லை. ந...

என் கொல்லைப்புறத்துக் காதலிகள் பற்றி நா. குணபாலன்

Mar 2, 2015 0 comments

அன்பின் ஜெயக்குமரன்!  நான் உங்கடை எழுத்தை எண்டைக்கு வாசிக்கத் துவங்கினநானோ அண்டைக்கே அந்த எழுத்திலை எடுபட்டுப் போனன். முதல் விழுந்த இட...

ஒரு முட்டாளும், இரண்டாயிரத்து நானூறு அறிவாளிகளும் - புரபைல் பிக்சர்

Feb 26, 2015 10 comments

பாகம் 3 புரபைல் பிக்சர் காந்தாரி திருஷ்டி அமுதவாயன், நீ எங்க இருக்க...

ஒரு முட்டாளும், இரண்டாயிரத்து நானூறு அறிவாளிகளும் - பேஸ்புக் இலக்கியம்

Feb 23, 2015 19 comments

பாகம் 2   பேஸ்புக் இலக்கியம் Sunday கவிஞர் அமுதவாயன் நான் ஒரு கொலை ...

load more
no more posts

Contact form